Ketogenic Diet กินอย่างไรให้ปลอดภัย : คลิป MU [by Mahidol]Ketogenic Diet เป็นเทรนด์การลดน้ำหนักที่กำลังมาแรง แต่ก็มีหลายข้อสงสัยที่ทำให้หลายคนไม่กล้าใช้วิธีนี้ หมอเอ๋ ภาควิชาอายุรศาสตร์ …

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *